MAREVOSZ-lét-jog-közbiztonságot MAREVOSZ- nemzeti ellenállás

"Ha a normálisak, a becsületesek feladják a szélmalomnak tűnő harcot, akkor kik maradnak?
A gazemberek.
MAREVOSZ

marevosz logó latin és rovás!

A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI

elolvasható itt megnéz>>>
Címlap
Hírek
MAREVOSZ:
(Rólunk, célok, kezdeményezések)

Történelmi alkotmány (Szent Korona eszmeiség, jogfytonosság)
EU és Globalizációs károkozások
Földvédelem
Otthonvédelem
Videók
Tulajdonosi tagozat
Archívum
Kapcsolat
írások
3. UTAS NEMZETI CIVILEK -- Brindza András rovata
Kőbányai Élő Közösség és Kanalas András
Dr. Drábik János videók
Tatár József
Vajta Dénes
multunk,hagyományunk Hagyományaink
Történelem
események
-MAREVOSZ ÖSSZEJÖVETEL február 21.-én csütörtökön 18 órától.
- „A második lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz”a székesfehérvári hét vezér est vendége február 5.-én Vesztegán Miklós
-DECEMBER ELSELJÉN FÁKLYÁS TÜNTETÉS AZ ELLENÜNK FOLYÓ KULTÚRHARC OKÁN.
videók
- A TÁNCHÁZ ÜNNEPE 2019 (videó)
- A magyar himnusztól zengett a DAC aréna Szlovákiában (videó)
- Hagyaték - Magyarok törvénye az Aranybulla(videó)
- Molnár V. József - Magyar karácsony (videó)
- Regélő fehér Táltos dobcsoport: Égi törvény
- Miért nem megoldás a migráció támogatása? - Roy Beck szemléletes előadása a bevándorlás lényegéről!
- Az önrendelkező székely falu (videó)
- SZKÍTÁNAK LENNI - Kubínyi Tamás előadása (videó)

parnereink linkjei
Fejér Szövetség
Gazdatanácsok Szövetsége (Az eredeti)
Magyarok Világszövetsége
Krisztina hotel
Nemzeti hírháló

Wass Albert Emlékoldal
Koppány csoport
Otthonvédelmi tanács
Kutasi József blogja

A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI, megnéz>>>
legfrisebb írások
-Tatár József véleménye a facebookra jellemző általában a konzervatívokat és rendszerkritikus oldalakat sújtó cenzuráról
-Az MVSZ az Európaparlamenti (EP) választás bojkottjára hív fel a Vesszen Trianon listát indító EMNP választásról való kizárása miatt.
-LMBTQ show lett a az egykoron nemzetek dalversenyeinek indult Euroviziós dalversenyből
- A székesfehérvári Hétvezér est vendége ápr.30.kedden Rajnai Miklós
-VILÁGBOTRÁNY LESZ: ÚGY NÉZ KI, HOGY A “NEMZETI” VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEM ENGEDI AZ EMNP-NEK AZ AJÁNLÁSOK ELLENŐRZÉSÉT!
- Botrány! Elkaszálták a Vesszen Trianon!-listát. Nem adják fel.
-MAREVOSZ ÖSSZEJÖVETEL május 2..-án csütörtökön 18 órától.
-A húsvét több mint vallási ünnep

Még több friss hír: megnéz>>>

marevosz, célok, kezdeményezések
Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége (MAREVOSZ) célja:
Értékrendváltáson alapuló valódi rendszerváltás keretében létrejövő kormányváltás.

-A Szent Korona eszmeiség 5 alapelve megnéz>>>
-A Magyar Szabadság Alkotmánya (rövid összefoglaló) megnéz>>>
-A XXI. századi nemzeti radikalizmus alapjai megnéz>>>
email címünk: marevosz2006@
gmail.com

Csatlakozási lehetőségek a MAREVOSZHOZ: megnéz>>>
:

Ajánljuk történelemmel, hagyományokkal és aktuális tőrténésekkel is foglakozó társoldalunk.

hírlevél,árpádsávos háttérrel
Iratkozzon fel átlag hetente küldött hírösszefoglaló szerű hírlevelünkre!

Küldjön levelet a marevosz2006@ gmail.hu címre hírlevelet kérek tárggyal vagy tartalommal!
Hírlevél

kiemelt téma árpádsávos háttérrel
1956 október 23.ka

-1956 valamint további forradalmaink, és szabadságharcaink üzenete: SZABADSÁG:
-Rácz Sándor: Kiállítás '56 - Sanyi bátyánk tárlatvezetésével!(videó)
-Lipták Béla: 1956. október 23.
-Az 1956os lyukas zászló
-Dr. Hegedűs Loránt: 1956 üdvtörténeti jelentőségű esemény volt
-2006 - videó az események 10 évfordulójára (videó)
-Rendhagyó emlékezés 1956. október 23-ára
-Pongrátz Gergely:Mit akartunk 1956.-ban?(videó)

facebook lógó
Még több friss anyagért tekintse meg regisztráció nélkül is megnézhető facebook oldalunk megnéz>>>


Oszd meg barátaddal is az oldalt!
Oldal olvasottsági számláló:
MAREVOSZ- Nemzeti ellenállás

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége(MAREVOSZ)- hírek

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége(MAREVOSZ) székely magyar rovásban
hírek székely-magyar rovásban

Budaházy György Strasbourgban támadja meg újbóli előzetes letartóztatását

2016-11-19 17:16:03
Budaházy György és védője, Dr. Szikinger István jogorvoslati kérelmet nyújt be az Emberi Jogok Európai Bíróságához, mivel Budaházy György újbóli előzetes letartóztatásának elrendelésekor a másodfokként eljáró Ítélőtábla nem azt vizsgálta, hogy fennállnak-e az előzetes letartóztatás körülményei, hanem az elsőfokon kiszabott büntetés nagyságával indokolta a kényszerintézkedés szükségességét. Határozatával az Ítélőtábla Alaptörvényt, valamint hazai jogszabályokon kívül nemzetközi szabályokat is sértett.

Cikkünkben a kérelem tömörített vázlatát közöljük. Aki részletesebben szeretné elolvasni, ezen a hivatkozáson megteheti: Dr. Szikinger István - Jogorvoslati kérelem

A kényszerintézkedés foganatosításakor nem mutattak írásos határozatot a hatóságok

Az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék 2016. augusztus 30-án elrendelte Budaházy György házi őrizetét a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb az elsőfokú bíróság által kiszabott – nem jogerős – ítéletben kiszabott szabadságvesztésnek megfelelő időre. A határozat ellen az ügyész súlyosbításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, ezért másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla döntött. 2016. október 27-én: a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 327. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján elrendelte az I. r. vádlott előzetes letartóztatását. A határozatot úgy hajtották végre, hogy Budaházy Györgynek semmilyen iratot nem kézbesítettek, őt a szabadságelvonás okáról érdemben nem tájékoztatták, védőjét sem értesítették. Egyszerűen bevitték a büntetés-végrehajtási intézetbe.

Budaházy György magatartásával eddig is bizonyította, hogy nem áll fenn a szökés vagy elrejtőzés veszélye

Az első- és a másodfokú határozatok között eltelt mintegy két hónap alatt a kérelmező mindenben eleget tett a kötelezettségeinek, semmiféle jel nem utalt bármely, a büntetőeljárás érdekeit érintő veszély keletkezésére, fennállására. Nem szökött meg, nem rejtőzött el, holott erre bőven lehetősége nyílott volna (elektronikus nyomkövető alkalmazására nem került sor). Okkal vonható le az a következtetés – és ezzel az elsőfokú bíróság még értelemszerűen nem is számolhatott -, hogy Budaházy György bizonyította: egyáltalában nem áll szándékában szökni vagy elrejtőzni. Azt is meg kell jegyezni, hogy a kérelmező természetesen tudott az ügyészi fellebbezésről, tehát az eljárás alóli kibúvást – ilyen törekvés feltételezett, de meg nem engedett esetén – nyilvánvalóan addig kellett volna megkísérelnie, amíg a másodfokú döntés megszületik. Nem tette.

A másodfokon eljáró Ítélőtábla indoklása hibás, amikor a bírói gyakorlatra hivatkozik

A másodfokon eljáró bírói tanács azzal indokolta az előzetes letartóztatást, hogy ilyen mértékű büntetés esetén az a bírói gyakorlat, hogy a vádlott ellen a legsúlyosabb kényszerintézkedést rendelik el. Dr. Szikinger István rámutat, hogy ez az indoklás megsérti az Alaptörvény 26. cikkelyének (1) bekezdését, amely kimondja, hogy a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, nem a bírói gyakorlatnak!

Nemzetközi szabályok kimondják, hogy előnyben kell részesíteni a szabadságelvonással nem járó intézkedéseket és a mérlegelésnél figyelembe kell venni a bűncselekmény természetés és súlyát, de a mellett az elkövető személyiségét, hátterét, a büntetéskiszabás célját, valamint a sértetti jogokat is.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága több esetben foglalkozott a nem jogerős ítéletet követő letartóztatás megengedhetőségével. Megállapította, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. cikkében foglaltakat az ilyen szabadságelvonás önmagában nem sérti, de az nem lehet ellentétes a nemzeti joggal, és nem lehet önkényes.

A szükségesség és arányosság elve alapján mindig vizsgálni kell, hogy az adott törvényes cél az alapjogok milyen – legkisebb – korlátozása mellett érhető el. Ha tehát a bíróság úgy látja (és úgy látta), hogy a szökéstől, elrejtőzéstől tartani kell, de az előzetes letartóztatás körében mindig mérlegelendő egyéb, részben már említett körülmények miatt ez a veszély például egy ellenőrzött házi őrizet mellett is elhárítható, akkor a teljes szabadságelvonást mellőzni kell.

A másodfokú ítélet kizárja a fellebbezés lehetőségét

A másodfokú bíróság határozata kizárja a fellebbezés lehetőségét, amivel sérül az előzetes letartóztatásba került vádlottak jogorvoslathoz való alapjoga.
A másodfokon eljáró Ítélőtábla biztosíthatta volna a jogorvoslati lehetőséget azzal, ha az első fokon kiszabott kényszerintézkedést hatályon kívül helyezi, és önálló döntéshozóként rendeli el a súlyosabb kényszerintézkedéseket. Ebben az esetben az Ítélőtábla első fokon eljáró bírói tanácsának határozata ellen a vádlottak élhettek volna a fellebbezés jogával. Mivel azonban az Ítélőtábla másodfokon járt el, a fellebbezéshez való jog nem illeti meg a vádlottakat.

Az előzetes letartóztatás jelen esetben előrehozott ítélet

A jelenlegi előzetes letartóztatás az összes vádlott esetén előrehozott ítéletnek számít, ami ellentmond a kényszerintézkedések jogi szabályozásának. A jelen ügyben az Ítélőtábla által hangsúlyozott büntetés-biztosítási érdek nem áll messze az előrehozott büntetés koncepciójától, hiszen a terhelt azt a büntetését tölti (a beszámítás miatt), amit egyáltalában nem biztos, hogy a másodfokú bíróság helybenhagy.

Összességében kijelenthető, hogy jelen előzetes letartóztatás elrendelésével súlyosan sérült Budaházy György (valamint a többi vádlott) személyi szabadsághoz valamint jogorvoslathoz való joga. A jogkorlátozás nem felel meg az Alaptörvényben, más hazai jogszabályokban rögzített garanciális követelményeknek, beleértve a magyar jogrendszer részévé tett nemzetközi szerződések vonatkozó rendelkezéseit.

(budahazy.org)
hírek
Még több hír:
Tatár József véleménye a facebookra jellemző általában a konzervatívokat és rendszerkritikus oldalakat sújtó cenzuráról
Az MVSZ az Európaparlamenti (EP) választás bojkottjára hív fel a Vesszen Trianon listát indító EMNP választásról való kizárása miatt.
LMBTQ show lett a az egykoron nemzetek dalversenyeinek indult Euroviziós dalversenyből
A székesfehérvári Hétvezér est vendége ápr.30.kedden Rajnai Miklós
VILÁGBOTRÁNY LESZ: ÚGY NÉZ KI, HOGY A “NEMZETI” VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEM ENGEDI AZ EMNP-NEK AZ AJÁNLÁSOK ELLENŐRZÉSÉT!
Botrány! Elkaszálták a Vesszen Trianon!-listát. Nem adják fel.
A húsvét több mint vallási ünnep
„A második lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz”a székesfehérvári hét vezér est vendége február 5.-én Vesztegán Miklós
Érdekes cenzúrára hívja fel a figyelmet a világhelyzet webvoldal:
Sorosozásról őszintén! Soros és háttere.
Add a Facebook-hoz facebook megosztás

MAREVOSZ - hírek 2015. június 1.,je előtti bejegyzések itt tekinthetők meg2015. június 1.,je előtti bejegyzések itt tekinthetők meg székely-magyar rovásba