MAREVOSZ-lét-jog-közbiztonságot MAREVOSZ- nemzeti ellenállás

"Ha a normálisak, a becsületesek feladják a szélmalomnak tűnő harcot, akkor kik maradnak?
A gazemberek.
MAREVOSZ

marevosz logó latin és rovás!

A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI

elolvasható itt megnéz>>>
Címlap
Kezdeményezések/Hírek
MAREVOSZ:
(Rólunk, célok, kezdeményezések)

Történelmi alkotmány (Szent Korona eszmeiség, jogfytonosság)
EU és Globalizációs károkozások
Földvédelem
Otthonvédelem
Videók
Tulajdonosi tagozat
Archívum
Kapcsolat
írások
3. UTAS NEMZETI CIVILEK -- Brindza András rovata
Bóna Mária Ilona
Kőbányai Élő Közösség és Kanalas András
Dr. Drábik János videók
Tatár József
Vajta Dénes
multunk,hagyományunk Hagyományaink
Történelem
események
-DEMONSTRÁCIÓ AZ ÖNRENDELKEZÉSÉRT-2022 febr. 12. szombat 12 óra Oktogon 13 órától vonulás a Kossuth térre
-Országos összevont demonstráció! január 15én Bpen a kényszeroltások ellen.
-Meghívó január 4. 17 óra on line előadás a nemzetegysítésről
videók
- Tatár József és Bódis Csaba beszélgetése a jelen helyzetről(videó)
- Aktualításokról Bódis Csaba és Tatár József(videó)
- Tatár József és Bódis Csaba beszélgetése az aktuális helyzetről és a lehetőségeinkről. 2022 február 8.
- 2022. 02.12 NEMZETI CIVILEK EGY RÉSDZÉNEK ÚJABB TÜNTETÉSE A DEMOKRÁCIÁNAK HAZUDOTT POLITIKAI ÉS COVID DIKTATÚRA ELLEN, VALAMINT A VALÓDI RENDSZERVÁLTÁSÉRT!! Videókkal.
- Rendszerváltók egy részének a koviddiktatúra ellen.22.02.12
- Összefoglalás a rendszerváltók civilek január 15-i demonstrációról.(videó
- Drábik János szerint kezd kicsúszni az irányítás a háttérhatalom kezéből.(videó)
- Bóna Mária Ilona: Karácsonyi ünnepkőr népszokásai 5. rész: REGŐSÉNEK, REGÖLÉS

parnereink linkjei
Fejér Szövetség
Gazdatanácsok Szövetsége (Az eredeti)
Magyarok Világszövetsége
Krisztina hotel
Nemzeti hírháló

Wass Albert Emlékoldal
Koppány csoport
Otthonvédelmi tanács
Kutasi József blogja
Kimelt témák:

orosz-ukrán konflikus. covid19 , Rendszerváltás/Nemzegyűlés, Háttérhatalom,

legrisebb írások
- Király B. Izabella szerint a magyarságba még van nemzettudta,csak ezzel visszaélnek.
- Brindza András figyelmeztetése a 89es jogrendszert visszahozni szándékozóknak.
- A koszovói helyzet bármelyik percben fegyveres konfliktussá nőheti ki magát. Figyelmezet Tatát József.
- A Szent Korona tan alapjai (video)
- Tatár József: Propagandaháború
- Az Ukrán háború kapcsán Tatár József a civil áldozatokról ír.
- NYUGODJ BÉKÉBEN JÓSKA BARÁTOM-BAJTÁRSUNK (képek,+megemlékezés)! -MOLNÁR V. JÓZSEF, A MAGYARSÁG EGYIK LEGKIVÁLÓBBJA, élt 92 évet!
- Már a 48-as12 pontot is hamisítják

Még több friss hír: megnéz>>>


marevosz, célok, kezdeményezések
Alapelvek -A Szent Korona eszmeiség 5 alapelve megnéz>>>
A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI elolvasható itt megnéz>>>
-A történelmi alkotmány(rövid összefoglaló) megnéz>>>
-A XXI. századi nemzeti radikalizmus alapjai megnéz>>>
A VÁLSÁGOKOZÓ PÉNZURALMI GLOBALIZMUS, VALAMINT AZ ÉLET ÚTJÁT TARTALMAZÓ 3. ÚT TÖMÖR MEGHATÁROZÁSA, + A KIÚT! email címünk: marevosz2006@
gmail.com

Csatlakozási lehetőségek a MAREVOSZHOZ: megnéz>>>
:
hírlevél,árpádsávos háttérrel
Iratkozzon fel átlag hetente küldött hírösszefoglaló szerű hírlevelünkre!

Küldjön levelet a marevosz2006@ gmail.hu címre hírlevelet kérek tárggyal vagy tartalommal!
Hírlevél

kiemelt téma árpádsávos háttérrel
covid19 ,
Rendszerváltás / Nemzegyűlés,
Háttérhatalom,

-1956 valamint további forradalmaink, és szabadságharcaink üzenete: SZABADSÁG:
-Rácz Sándor: Kiállítás '56 - Sanyi bátyánk tárlatvezetésével!(videó)
-Lipták Béla: 1956. október 23.
-Az 1956os lyukas zászló
-Dr. Hegedűs Loránt: 1956 üdvtörténeti jelentőségű esemény volt
-2006 - videó az események 10 évfordulójára (videó)
-Rendhagyó emlékezés 1956. október 23-ára
-Pongrátz Gergely:Mit akartunk 1956.-ban?(videó)

Még több friss anyagért tekintse meg regisztráció nélkül is megnézhető facebook oldalunk megnéz>>>


Oszd meg barátaddal is az oldalt!
Oldal olvasottsági számláló:
MAREVOSZ-l�t-jog-k�zbiztons�got

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége(MAREVOSZ)-

történelem:

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége(MAREVOSZ) székely magyar rovásban
videók székely- magyar rovásban

Március 27-én II. RÁKÓCZI FERENCRE EMLÉKEZÜNK

2016-03-29 20:58:34
(Borsi, 1676. március 27. – Rodostó, 1735. április 8.)
a Rákóczi-szabadságharc vezetője, Magyarország vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem.
"Körülöttem lebeg sírjában nyugodó
Rákóczinak lelke, az eget csapkodó
Tenger haragjában."
1703. június 16. a Rákóczi-szabadságharc kezdete
"Istennel a Hazáért és a Szabadságért"
A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) a török uralom alól felszabadult Magyarország első jelentős szabadságharca volt a Habsburg abszolutizmus ellen.


A II. Rákóczi Ferenc vezette küzdelem a rendi kiváltságok védelméért, a gazdasági és társadalmi fejlődésért folyt és végül az egyenlőtlen erőviszonyok, a kedvezőtlenné váló európai politikai helyzet és az ország belső társadalmi ellentmondásai miatt bukott el.
A bukás ellenére a szabadságharc megakadályozta Magyarország beépítését a Habsburg birodalomba, és az ország rendi alkotmánya, ha látszólagosan is, de fennmaradt. A török kiűzése után a bécsi kormány intézkedései súlyosan sértették a magyar társadalom különböző rétegeit.
1703-ban az elégedetlen parasztok, a szélnek eresztett végvári katonák, valamint Thököly bujdosó kurucai a Tiszaháton felkeltek a Habsburg kormányzat ellen, s mozgalmuk vezetésére hazahívták a Lengyelországba me­nekült II. Rákóczi Ferencet.1703. június 15-én az ország határánál egy Kliniec nevű faluban, Lawiczne mellett fogadta az Esze Tamás vezetése alatt megjelent paraszti csapatokat. Ez 200, puskával felfegyverzett gyalogost és 50 lovast jelentett. Rákóczi 1703. június 16-án Vereckén keresztül érkezett Magyarországra és teljes serege körülbelül 3000 főből állt. Ezzel kezdetét vette az 1711-ig tartó szabadságharc.
------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=XKFaCTYsUMQ

Magyarország függetlensége és ősi alkotmányának szabadsága érdekében vívott harcaiban, küzdelmeiben az önzetlen hazaszeretetnek és a páratlan áldozatkészségnek oly nemes példáját adta II. Rákóczi Ferenc.

Rákóczi a hazáért, a szabadságért és a függetlenségért harcolt, s ezek az eszmék kell hogy uralkodjanak a mai magyar életben is. S ha Rákóczinak nem is sikerült elérnie a nemzet teljes egységét, mi az említett gondolatok köré csoportosulva szilárdan és elszántan törekszünk ennek elérésére.

LÁSD:
AZ ALÁBBI LINKEN A 3. UTAS FÜGGETLEN, BOLDOGULÓ MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOMRÓL ( FBMM ) ÉS AZ 1999-BEN INDULÓ ÖSSZEFOGÁS A FENNMARADÁSÉRT MOZGALOMRÓL OLVASHATÓ ISMERTETŐ, + A KIÚT !!!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=964737170285059&set=a.336342503124532.79509.100002463564826&type=3&theater
-------------------------------------------
A Feltámadó Fejedelem !
II.Rákóczi Ferenc fejedelem szabadságharcosainak tízparancsolata / MINDEN MAGYARNAK /

A nagyságos fejedelem 1703. június 16-án a következő elvárásait örökségként hagyta egykoron a bujdosó a kurucokra. Ezen elvárásaihoz csakis akkor lehetünk méltóak, ha a feladat magaslatára emelkedve egész életünket vezérlő fejedelmünk szolgálatának szenteljük. Minden - magát a nagy világon kurucnak valló - magyarnak lelki szemei előtt kell lebegnie ezen parancsolatoknak, s ezeket kötelessége tiszta lelkiismerettel véghezvinni!

1. Ó, Te áldott életű, Szent Magyar Nemzet! Hinned kell önnön felemelkedésed lehetőségeiben! Örök emlékezetű fejedelmünk szent hitével hinned kell boldog Jövőd feltámadásban!

2. A választott nép győzelmében való reménységünket MI, II. Rákóczi Ferenc fejedelmünktől kaptuk hagyatékul, melyet kötelességünk azzal a hittel átörökítenünk, amiképp azt 309 évvel ezelőtt reánk hagyta példaképünk és eszményképünk, amikor hazatért Lengyelországból, hogy útjaira bocsássa szabadságharcosait!

3. Felemelt fővel és büszke öntudattal bízzunk egyetlen Megváltónkban és Szabadítónkban, a Mi Urunk Jézus Krisztusban, Kinek áldott nevével felfegyverkezve bármikor szembeszállhatunk a megpróbáltatások zivatarával, hiszen a méltóságos fejedelem is győzhetetlen kőszálaként, s egyedüli mentsváraként tisztelte Istennek Szent Fiát.

4. Egyetlen percre sem szabad resteknek lennünk abbéli törekvéseinkben, amely hitbéli megpróbáltatásaink bizonyosságát vallja, tudniillik keresztény szabadságharcosokként nyilvánosan is fel kell tudnunk vállalni, hogy Teremtő Istenünk akarata nélkül nemzetünknek ez idáig lehetetlen lett volna fennmaradnia!

5. Válhatna-e áldottá egy nemzet tagja anélkül, hogy zászlajára tűzné Istennek szent nevét?! Szerezhetne-e nagyobb dicsőséget Isten nevének egyetlen hívő lélek is anélkül, hogy Istennek szolgálatában hordozná hazája s nemzete szent ügyét, népe szabadságvágyának égbe ívelő fohászát?! Minderről számunkra igaz példa a mi hitben erős fejedelmünk, aki nemzete szabadságvágyát a jó Isten gondviselő kegyelmére bízta.

6. Hol Vagytok, Ti Nemzetvezető Férfiak?! Miként látjátok az előttetek álló gondok felhős útvesztői közt a megoldások lehetőségeit, ha azokat nem saját dicső Múltunk tükrében figyelitek?! Legyetek bátrak, amint arra nevetek s rangotok kötelez, és egyetlen percre se torpanjatok meg, hiszen a föld, amelyen álltok, egykoron büszke hadvezérek erőt adó otthonául szolgált! Ne féljetek tehát, mert minden gyáva cselekedetetek által egyre lejjebb, s lejjebb süllyed a reátok bízott nemzet!

7. Mitől kellene tehát visszariadnotok, amikor minden verejtéketek a nemzettel való teljes azonosulásotokról tanúskodik?! Vagy talán attól féltek, hogy gerinces magatartásotokat nem veszik jó néven a reátok törő ellen pártos honfitársaitok? Emlékezzetek arra, akit egykor bizalommal követtek hű alattvalói és bizalmasai! Az igaz lelkű méltóságos fejedelem soha nem pártoskodott, ezért hittek neki harcostársai és bizalommal engedelmeskedtek parancsolatainak mindazok, akik hittek tervei megvalósíthatóságában.

8. A nemzet bizalmát csak akkor sikerül visszanyernetek, ha soha többé meg nem kísérlitek félrevezetni az általatok képviselt emberiséget! Isten és ember előtt csak egy út létezik, s ez az Igazság útja! Fel kell ismernetek, hogy mi mindannyian egyazon Gondviselő gyermekei vagyunk, akik előtt egyformán megadatik a bizonyítás lehetősége, amiként azt igen korán felismerte és alkalmazta a méltóságos fejedelmünk a szabadságharc kezdetén. Tudott dolog, hogy a nép egyszerű fiai közül kerültek ki legkiválóbb megbízottjai, akikben céltudatos szolgálatára bármikor számíthatott.

9. A földi halandó szemével láthatatlan kincsek sokszor megtévesztik az emberiséget, miként az érdemtelenül szerzett rang és vagyon birtokosainak felbecsülhetetlen értékeit szemlélik, s ennek tudatában hoznak döntéseket emberekről. Az Igazság azonban a nemes lelkű, küzdő hazafiak oldalát ellensúlyozza, akiknek cselekedete fénylő csillagként tündöklik dicső magyar történelmünk lapjairól, s egyedül az ő áldozatkész nemzetszolgálatuk érdeméért érezhetjük még Magyarnak önmagunkat. Ne feledjük tehát, hogy Mikes Kelemen, a fejedelem kamarásának és írnokának feljegyzései megbecsülésre és alázatra intik a múlt, s az eljövendő nemzedékek tömegeit afelől, hogy miként illik tisztességet tennünk a Magyar Szabadságharc védőszentjét jelentő egyéniség, II. Rákóczi Ferenc előtt!

10. Erőd, s hited fogytán, hogyha még mindig nem érzel elég tettrekészséget, hogy fellángolt elméd s lelked cselekedetre buzdítsa szent szellemed, kérlek, imádkozz nemzettestvéreid cselekvőkészségéért, mert lehet, hogy valaki helyetted is megtenné azt, amire neked nincs bátorságod! Ha látod, hogy atyádfiai nemzeti önazonosságuk tudatának teljében felbuzdulva tollat, esetleg zászlót ragadnának, hagyd őket cselekedni! A jó Isten csak azoknak ró terhet a vállára, akiknek erőt és kötelességtudatot is ad a nemzetszolgálat elvégzéséhez. Isten iránti alázattal és tisztességgel hagyj szabad utat nemzeted felemelkedéséért, Magyar néped szabadságvágyának beteljesüléséért !

https://www.facebook.com/…/a-felt%C3%A1mad%…/422168527804483
------------------------------------------------------------

RÁKÓCZI KIÁLTVÁNYA A KERESZTÉNY VILÁGHOZ A SZABADSÁGHARC OKAIRÓL ÉS CÉLJÁRÓL
http://mek.oszk.hu/02700/02786/02786.htm#0
-------------------------------------------------------------

Petõfi Sándor: Rákóczi

Hazánk szentje, szabadság vezére,
Sötét éjben fényes csillagunk,
Oh Rákóczi, kinek emlékére
Lángolunk és sírva fakadunk!

Az ügy, melynek katonája voltál,
Nemsokára diadalmat ûl,
De te nem lész itt a diadalnál,
Nem jöhetsz el a sír mélyibûl.

Hamvaidnak elhozása végett
Elzarándokolnánk szívesen,
De hol tettek le a földbe téged,
Hol sirod? nem tudja senki sem!

Számkiûztek nemzeted körébül,
Számkiûzve volt még neved is,
S bedõlt sírod a század terhétül,
Mely fölötte fekszik, mint paizs.

Oh de lelked, lelked nem veszett el,
Ilyen lélek el nem veszhetett;
Szállj le hozzánk hõsi szellemeddel,
Ha kezdõdik majd az ütközet.

Vedd a zászlót, vedd szellemkezedbe,
S vidd elõttünk, mint hajdan vivéd,
S másvilági hangon lelkesitve
Erõsítsd meg seregünk szivét.

S rohanunk az ellenség elébe,
S ha utánunk nyúl száz drága kéz,
S lesz elõttünk száz halálnak képe:
Nem lesz köztünk, aki visszanéz.

S majd ha eljön gyõzedelmünk napja,
A szabadság dicsõ ünnepe,
Igy kiált föl millióknak ajka:
Aki kezdte, az végezte be!

(Pest, 1848, április 21.)
----------------------------------------------------

Zrínyi Ilona búcsúlevele fiához, II. Rákóczi Ferenchez:

"Rettentő nagy út áll előttem, de azért sietve sietek uramhoz és hőséges férjemhez! Kötelességem hozza ezt magával. Semmi nem esik nekem oly súlyosan, mint tőled, legkedvesebb fiamtól elszakadnom.

Mikoron idejöttem, téged nővéreddel együtt elszakítottak tőlem, s én szerencsétlen, búcsút sem vehettem tőled, de anyai áldásomban azért részed volt, s ez anyai áldásomnak most is osztályosa vagy s az is maradsz, mert te nékem bánatot sohasem okoztál, s ezért méltán várhatod az Isten áldását. Én a jó Istenemre bízom magam s a gyermekeim szeretetére édesanyjuk iránt. Isten áldjon meg benneteket!

Ne búsulj azon, édes fiam, hogy javaid idegen kézen vannak, s hogy pusztán állnak. Újra helyrehozhatod azokat. A hadak lerontották váraidat, adja Isten, hogy te ismét felépíthesd azokat. Csak tanulj szorgalmasan. Ne feledd: nincs e világon szebb és dicsőbb dolog, mint a becsületes név és jóhír. Ez soha meg nem hal, hanem örökké él.

A földi javak elveszhetnek – az nem nagy baj –, de aki a becsületét elvesztette, mindenét elvetette. Ezért, édes fiam, tebenned minden gyönyörűségem, ne szerezz nekem keserűséget, mint a nővéred, aki miatt sokat szenvedtem. Istennek és a boldogságos Szűznek ajánlottam őt. ő legyen édesanyátok és gondviselőtök minden bajotokon. ő soha el nem hagy titeket. Becsüld meg az embereket, szívesen társalogj az idegenekkel, és így véled is jól bánnak és szeretni fognak. Aki másokat megbecsül, maga magát becsüli. Egyébként a hatalmas Istentől anyai áldásommal egyetemben minden jót kívánok néked. Bárhova vet a sors, maradok mindenütt és mindenkor A TE SZERETŐ anyád."

Zrínyi Ilona 1692

rovat: Történelem
Ezeket olvasta már?
Pozsonyi csata animációs videón!
A június 20.-i Catalaunumi csata emlékére I..rész
FIX TV | Enigma - Kik finanszírozták Hitlert? | 2015.02.24.
A június 20.-i Catalaunumi csata emlékére II..rész
POZSONY 907. Diadalnapi ünnepség a Hősök terén 2015. július 7-én, kedden.
Grandpierre Atilla - A Kárpát-medence hamisított történelme(videó)
Dr. Hegedűs Loránt: 1956 üdvtörténeti jelentőségű esemény volt
Magyarnak Lenni-Felvillanó Emlékképek I-II.(Kozsdi T.)

Add a Facebook-hoz facebook megosztás

8 1 2