MAREVOSZ-lét-jog-közbiztonságot MAREVOSZ- nemzeti ellenállás

"Ha a normálisak, a becsületesek feladják a szélmalomnak tűnő harcot, akkor kik maradnak?
A gazemberek.
MAREVOSZ

marevosz logó latin és rovás!

A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI

elolvasható itt megnéz>>>
Címlap
Kezdeményezések/Hírek
MAREVOSZ:
(Rólunk, célok, kezdeményezések)

Történelmi alkotmány (Szent Korona eszmeiség, jogfytonosság)
EU és Globalizációs károkozások
Földvédelem
Otthonvédelem
Videók
Tulajdonosi tagozat
Archívum
Kapcsolat
írások
3. UTAS NEMZETI CIVILEK -- Brindza András rovata
Bóna Mária Ilona
Kőbányai Élő Közösség és Kanalas András
Dr. Drábik János videók
Tatár József
Vajta Dénes
multunk,hagyományunk Hagyományaink
Történelem
események
-DEMONSTRÁCIÓ AZ ÖNRENDELKEZÉSÉRT-2022 febr. 12. szombat 12 óra Oktogon 13 órától vonulás a Kossuth térre
-Országos összevont demonstráció! január 15én Bpen a kényszeroltások ellen.
-Meghívó január 4. 17 óra on line előadás a nemzetegysítésről
videók
- Tatár József és Bódis Csaba beszélgetése a jelen helyzetről(videó)
- Aktualításokról Bódis Csaba és Tatár József(videó)
- Tatár József és Bódis Csaba beszélgetése az aktuális helyzetről és a lehetőségeinkről. 2022 február 8.
- 2022. 02.12 NEMZETI CIVILEK EGY RÉSDZÉNEK ÚJABB TÜNTETÉSE A DEMOKRÁCIÁNAK HAZUDOTT POLITIKAI ÉS COVID DIKTATÚRA ELLEN, VALAMINT A VALÓDI RENDSZERVÁLTÁSÉRT!! Videókkal.
- Rendszerváltók egy részének a koviddiktatúra ellen.22.02.12
- Összefoglalás a rendszerváltók civilek január 15-i demonstrációról.(videó
- Drábik János szerint kezd kicsúszni az irányítás a háttérhatalom kezéből.(videó)
- Bóna Mária Ilona: Karácsonyi ünnepkőr népszokásai 5. rész: REGŐSÉNEK, REGÖLÉS

parnereink linkjei
Fejér Szövetség
Gazdatanácsok Szövetsége (Az eredeti)
Magyarok Világszövetsége
Krisztina hotel
Nemzeti hírháló

Wass Albert Emlékoldal
Koppány csoport
Otthonvédelmi tanács
Kutasi József blogja
Kimelt témák:

orosz-ukrán konflikus. covid19 , Rendszerváltás/Nemzegyűlés, Háttérhatalom,

legrisebb írások
- Király B. Izabella szerint a magyarságba még van nemzettudta,csak ezzel visszaélnek.
- Brindza András figyelmeztetése a 89es jogrendszert visszahozni szándékozóknak.
- A koszovói helyzet bármelyik percben fegyveres konfliktussá nőheti ki magát. Figyelmezet Tatát József.
- A Szent Korona tan alapjai (video)
- Tatár József: Propagandaháború
- Az Ukrán háború kapcsán Tatár József a civil áldozatokról ír.
- NYUGODJ BÉKÉBEN JÓSKA BARÁTOM-BAJTÁRSUNK (képek,+megemlékezés)! -MOLNÁR V. JÓZSEF, A MAGYARSÁG EGYIK LEGKIVÁLÓBBJA, élt 92 évet!
- Már a 48-as12 pontot is hamisítják

Még több friss hír: megnéz>>>


marevosz, célok, kezdeményezések
Alapelvek -A Szent Korona eszmeiség 5 alapelve megnéz>>>
A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI elolvasható itt megnéz>>>
-A történelmi alkotmány(rövid összefoglaló) megnéz>>>
-A XXI. századi nemzeti radikalizmus alapjai megnéz>>>
A VÁLSÁGOKOZÓ PÉNZURALMI GLOBALIZMUS, VALAMINT AZ ÉLET ÚTJÁT TARTALMAZÓ 3. ÚT TÖMÖR MEGHATÁROZÁSA, + A KIÚT! email címünk: marevosz2006@
gmail.com

Csatlakozási lehetőségek a MAREVOSZHOZ: megnéz>>>
:
hírlevél,árpádsávos háttérrel
Iratkozzon fel átlag hetente küldött hírösszefoglaló szerű hírlevelünkre!

Küldjön levelet a marevosz2006@ gmail.hu címre hírlevelet kérek tárggyal vagy tartalommal!
Hírlevél

kiemelt téma árpádsávos háttérrel
covid19 ,
Rendszerváltás / Nemzegyűlés,
Háttérhatalom,

-1956 valamint további forradalmaink, és szabadságharcaink üzenete: SZABADSÁG:
-Rácz Sándor: Kiállítás '56 - Sanyi bátyánk tárlatvezetésével!(videó)
-Lipták Béla: 1956. október 23.
-Az 1956os lyukas zászló
-Dr. Hegedűs Loránt: 1956 üdvtörténeti jelentőségű esemény volt
-2006 - videó az események 10 évfordulójára (videó)
-Rendhagyó emlékezés 1956. október 23-ára
-Pongrátz Gergely:Mit akartunk 1956.-ban?(videó)

Még több friss anyagért tekintse meg regisztráció nélkül is megnézhető facebook oldalunk megnéz>>>


Oszd meg barátaddal is az oldalt!
Oldal olvasottsági számláló:
MAREVOSZ-valós hírek

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége(MAREVOSZ) - hírek összes

Síklaky István -- Brindza András: A Történelmi Alkotmány, a Szent Korona-tan alaptételei:

2013
Az alábbi anyag 2003 körül íródott!

A Szent Korona eszme, a magyar történelmi alkotmányosság a magyar államot több mint ezer év óta létrehozó és fenntartó nemzedékek jogtudatában végbement fejlődés eredménye, amit a mai és az utánunk következő nemzedékeknek alapvető létérdeke átvenni és továbbfejleszteni. Magyarország alkotmányos rendje 1944. március 19-én, a német megszállással megszakadt..


Ez az állapot a szovjet megszállással folytatódott. A szovjet csapatok 1991. évi kivonulása után lehetőség nyílt az alkotmányosság helyreállítására, ezt azonban a hatalmát megőrző, továbbra is önző és idegen érdekeket szolgáló politikai elit mindezidáig nem teljesítette.
Magyarországon a jelenleg is hatályos, az Országgyűlés által többször is módosított, népszavazás által meg nem erősített "ideiglenes alkotmány" (1949. évi XX. tv. „Sztálini alkotmány”) van érvényben, amely azonban állam és jogfelfogásunktól idegen, történelmi hagyományainkkal ellentétes.

A Történelmi Alkotmány nem az állam akaratát képviseli, hanem az állam számára ír elő kötelező szabályokat. A jelenlegi Alkotmány szerint a legfőbb törvényhozó szerv az Országgyűlés, amit semmi nem korlátoz, hisz a normakontrollt az Alkotmánybíróság és a Köztársasági Elnök gyakorolja, csakhogy mindegyik függőségi viszonyban van az uralkodó pártokkal, hiszen azok választják meg őket..! (Magyarország súlyos válságba sodrása mellett sorozatos alkotmánysértést és alkotmányos mulasztást követ el az Országgyűlés, valamint nem tesz semmit az Állami Számvevőszék elmarasztaló vizsgálatai ellenére.)

Ezzel szemben a Történelmi Alkotmány nem ad korlátlan hatalmat a pártalapon szerveződött országgyűlésnek (alsóház), mivel alkotmányos jogfejlődésünk során -- a XIX. század elején kialakult az osztott hatáskörű kétkamarás parlament. A kormány és az alsóház döntéseinek mindenkor meg kellett felelni a Szent Korona-tanban foglalt alkotmányos alapelveknek, amit a felsőház (melyet társadalmi, szakmai szervezetek, egyházak, tudományos és más közéleti tekintélyek alkottak) felülbírált, vagy elfogadott, vagy visszaküldött átdolgozásra. (Az alapelveket a felsőház sem változtathatta meg.)
Eljött az ideje annak, hogy a nemzet-nép, a társadalom iránt felelősséget érző hiteles nemzeti értelmiség kezdeményezésére és segítségével, helyreállítsa Magyarországon a népszavazással megerősített alkotmányos jogrendet. Így 500 év után lényegében először vehetjük kezünkbe saját sorsunk formálását, hogy független és demokratikus hazában emberhez méltó életet élhessünk !
A Történelmi Alkotmány, a Szent Korona-tan alaptételei:

1. A Történelmi Alkotmány a nemzet ezeréves államalkotó akaratát fejezi ki.
2. Ha az alkotmányos rend jogfolytonossága megszakad, átmeneti helyzet áll elő. Ilyenkor az a feladat, hogy a nemzet a jogfolytonosságot helyreállítsa.
3. A Történelmi Alkotmány biztosítja Magyarország örök szabadságát (Hungariae semper libera).
Sem a kormány, sem az Országgyűlés, sem bármilyen népszavazás nem jogosult sem feladni, sem csorbítani a magyar nemzet - a mai és a jövendő nemzedékek önrendelkezési jogát.
Ezért alkotmányellenes és így érvénytelen a kormány által aláírt EU-csatlakozási szerződés, valamint az országgyűlés által közel két évvel a végső határidő, és a véglegesített tartalom(!) előtt népszavazás nélkül ratifikált EU leendő alkotmánya, mely megszünteti a magyar állampolgárok önrendelkezését, alárendelve a magyar állampolgárokat az EU jogrendjének, és ezzel lényegében a nemzetközi pénzhatalom európai ügynöksége szerepét betöltő brüsszeli bürokraták diktatúrájának. Ugyanez a helyzet a Lisszaboni szerződéssel, amelyet az Országgyűlés elolvasás nélkül szavazott meg ( aznap lett kész a fordítása, amikor megszavazták )..!
4. Minden birtok forrása a Szent Korona (Sacra Corona radix omnium possessionum).
Nem vonhatók magántulajdonba a nép életének természet adta feltételei: a föld, a víz, a levegő, az energiaforrások. Hasonló a helyzet az emberi szellem alkotásaival, amelyek lényegében több ezeréves közös szellemi fejlődés gyümölcsei.
5. A Szent Korona erkölcsi jogi személy minden tagját egy és ugyanazon szabadság illeti meg (Una et aedem libertas).
6. A Történelmi Alkotmány nem szüntethető meg, nem függeszthető fel. A Szent Korona tagjainak joga és kötelessége élni az ellentmondás és ellenállás jogával, ha megsérül a Szent Korona eszme. (Jus resistendi et contradiscendi)
7. Az alkotmányos alaptörvény, minden jogszabály, a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom minden intézkedése meg kell, hogy feleljen a Szent Korona eszmének (Sub specie Sacrae Coronae).
8. Sem választott, sem kinevezett hatalom s Szent Korona-tantól eltérően nem alkotmányozhat.
9. Alkotmánysértéssel jog nem létesíthető.

SÍKLAKY ISTVÁN -- BRINDZA ANDRÁS, ÖFEM

FELHASZNÁLT IRODALOM: FÁY ÁRPÁD ÁLTAL SZERKESZTETT: TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNYUNK JOGÁN CÍMŰ KÖNYVE
feltőltve: 2013. 07. 24
Hírek

8 1 2