MAREVOSZ-lét-jog-közbiztonságot MAREVOSZ- nemzeti ellenállás

"Ha a normálisak, a becsületesek feladják a szélmalomnak tűnő harcot, akkor kik maradnak?
A gazemberek.
MAREVOSZ

marevosz logó latin és rovás!

A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI

elolvasható itt megnéz>>>
Címlap
Kezdeményezések/Hírek
MAREVOSZ:
(Rólunk, célok, kezdeményezések)

Történelmi alkotmány (Szent Korona eszmeiség, jogfytonosság)
EU és Globalizációs károkozások
Földvédelem
Otthonvédelem
Videók
Tulajdonosi tagozat
Archívum
Kapcsolat
írások
3. UTAS NEMZETI CIVILEK -- Brindza András rovata
Bóna Mária Ilona
Kőbányai Élő Közösség és Kanalas András
Dr. Drábik János videók
Tatár József
Vajta Dénes
multunk,hagyományunk Hagyományaink
Történelem
események
-DEMONSTRÁCIÓ AZ ÖNRENDELKEZÉSÉRT-2022 febr. 12. szombat 12 óra Oktogon 13 órától vonulás a Kossuth térre
-Országos összevont demonstráció! január 15én Bpen a kényszeroltások ellen.
-Meghívó január 4. 17 óra on line előadás a nemzetegysítésről
videók
- Tatár József és Bódis Csaba beszélgetése a jelen helyzetről(videó)
- Aktualításokról Bódis Csaba és Tatár József(videó)
- Tatár József és Bódis Csaba beszélgetése az aktuális helyzetről és a lehetőségeinkről. 2022 február 8.
- 2022. 02.12 NEMZETI CIVILEK EGY RÉSDZÉNEK ÚJABB TÜNTETÉSE A DEMOKRÁCIÁNAK HAZUDOTT POLITIKAI ÉS COVID DIKTATÚRA ELLEN, VALAMINT A VALÓDI RENDSZERVÁLTÁSÉRT!! Videókkal.
- Rendszerváltók egy részének a koviddiktatúra ellen.22.02.12
- Összefoglalás a rendszerváltók civilek január 15-i demonstrációról.(videó
- Drábik János szerint kezd kicsúszni az irányítás a háttérhatalom kezéből.(videó)
- Bóna Mária Ilona: Karácsonyi ünnepkőr népszokásai 5. rész: REGŐSÉNEK, REGÖLÉS

parnereink linkjei
Fejér Szövetség
Gazdatanácsok Szövetsége (Az eredeti)
Magyarok Világszövetsége
Krisztina hotel
Nemzeti hírháló

Wass Albert Emlékoldal
Koppány csoport
Otthonvédelmi tanács
Kutasi József blogja
Kimelt témák:

orosz-ukrán konflikus. covid19 , Rendszerváltás/Nemzegyűlés, Háttérhatalom,

legrisebb írások
- Király B. Izabella szerint a magyarságba még van nemzettudta,csak ezzel visszaélnek.
- Brindza András figyelmeztetése a 89es jogrendszert visszahozni szándékozóknak.
- A koszovói helyzet bármelyik percben fegyveres konfliktussá nőheti ki magát. Figyelmezet Tatát József.
- A Szent Korona tan alapjai (video)
- Tatár József: Propagandaháború
- Az Ukrán háború kapcsán Tatár József a civil áldozatokról ír.
- NYUGODJ BÉKÉBEN JÓSKA BARÁTOM-BAJTÁRSUNK (képek,+megemlékezés)! -MOLNÁR V. JÓZSEF, A MAGYARSÁG EGYIK LEGKIVÁLÓBBJA, élt 92 évet!
- Már a 48-as12 pontot is hamisítják

Még több friss hír: megnéz>>>


marevosz, célok, kezdeményezések
Alapelvek -A Szent Korona eszmeiség 5 alapelve megnéz>>>
A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI elolvasható itt megnéz>>>
-A történelmi alkotmány(rövid összefoglaló) megnéz>>>
-A XXI. századi nemzeti radikalizmus alapjai megnéz>>>
A VÁLSÁGOKOZÓ PÉNZURALMI GLOBALIZMUS, VALAMINT AZ ÉLET ÚTJÁT TARTALMAZÓ 3. ÚT TÖMÖR MEGHATÁROZÁSA, + A KIÚT! email címünk: marevosz2006@
gmail.com

Csatlakozási lehetőségek a MAREVOSZHOZ: megnéz>>>
:
hírlevél,árpádsávos háttérrel
Iratkozzon fel átlag hetente küldött hírösszefoglaló szerű hírlevelünkre!

Küldjön levelet a marevosz2006@ gmail.hu címre hírlevelet kérek tárggyal vagy tartalommal!
Hírlevél

kiemelt téma árpádsávos háttérrel
covid19 ,
Rendszerváltás / Nemzegyűlés,
Háttérhatalom,

-1956 valamint további forradalmaink, és szabadságharcaink üzenete: SZABADSÁG:
-Rácz Sándor: Kiállítás '56 - Sanyi bátyánk tárlatvezetésével!(videó)
-Lipták Béla: 1956. október 23.
-Az 1956os lyukas zászló
-Dr. Hegedűs Loránt: 1956 üdvtörténeti jelentőségű esemény volt
-2006 - videó az események 10 évfordulójára (videó)
-Rendhagyó emlékezés 1956. október 23-ára
-Pongrátz Gergely:Mit akartunk 1956.-ban?(videó)

Még több friss anyagért tekintse meg regisztráció nélkül is megnézhető facebook oldalunk megnéz>>>


Oszd meg barátaddal is az oldalt!
Oldal olvasottsági számláló:
MAREVOSZ-lét-jog-közbiztonságot

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége(MAREVOSZ)- Történelmi
alkotmány ( Szent Korona eszmeiseg, jogfolytonosság)
  

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége(MAREVOSZ)- Történelmi alkotmány székely-magyar rovás
szent korna eszmeiség, jogfolytonosság székelymagyar rovásban

Egység a Történelmi Alkotmányért: Az önfelszabadító folyamat iránymutató alapja

0000-00-00 00:00:00
A Quedlinburgi Szerződéssel 973-ban elvesztett szabadságunk visszavételére Dózsa, Bocskai, Rákóczi és a Negyvennyolcasok után 1956-ban léptünk fel eddig.
A szabadság az állam és az ember szabadság-korlátainak eltörlését egyaránt jelenti, olyan társadalomszervezési formában, amely kizárja a diktatúra bármely részének továbbélését.
Ezért minden szabadságharc ugyanazt az iránymutatást határozta meg alapként, a szabadságot, annak feltételeit és a diktatúra kizárását foglalva magában.


A jelenleg kialakult általános válsághelyzetben ugyanezt az iránymutatást kell október 23-án Magyarország önfelszabadításának alapjaként meghatároznunk, azt korunkra meghatározott irányelvekkel közvetítve.
Ennek a mindennapi életre vetített szabályozására kell felkészülnünk, településenként felépítve és összehangolva.

Az iránymutatás és az irányelvek erre alapuló rendszere már rendelkezésünkre áll, az ősi civilizáció Szent Korona Értékrend által közvetített társadalomszervezési rendszerében. Ennek jogi megfogalmazását a 2008-ban, a Püski kiadónál megjelent „Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona” - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei (http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf megnéz>>>) c. könyv tartalmazza.
Az iránymutatás és az irányelvek rendszer-összefüggéseiben tartalmazzák azoknak az eszközöknek az alkalmazását is, amelyeket az elmúlt időben – a rendszerkapcsolatoktól függetlenítve – úgy határoztak meg, mint a rendszerváltás önálló lehetőségét.
Ezek:
- általános és feladat-központú tizedes rendszer,
- kötött mandátumú képviselet,
- irányítás és vezetés kettős egysége,
- önellátás.

A szakterületetek mindennapi életet szabályozó szabályozásait kell elkészíteni, biztosítva azok összehangolását. Ennek feltétele az iránymutatás és irányelv-rendszer egysége.

Ahhoz, hogy az önvédelem rövidesen bekövetkező szükségszerűségében az anarchiát és a polgárháborút meggátolni képes Összehangolt Önellátás kialakulhasson, olyan emberekre van szükség, akik – élet-továbbvivő MAGgá válva - közvetítik a mindennapi élet szabályozásához az iránymutatást és az ebből eredő irányelveket.
Alapfeltétel a felülemelkedettség a gyűlöletkeltésen, a kicsiség-érzeten, a hagyományok öncélú értelmezésén és a tett-nélküliség szabadság-korlátain.
Ez alapozza meg a meggyőződést az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerében, aminek megismerése adja a bizalmat az Értékrendben.
Ehhez mindenkinek, aki a MAGgá válásra alkalmasnak érzi magát, október 23-áig szükséges megismernie az alábbi két könyvben leírtakat:

- Paradigmaváltás - Az ősi civilizáció és a nyugati civilizáció közötti különbség, gondolkodási mód minta (paradigma) részenként -http://nemzetiegyseg.com/Paradigmavaltas.pdf megnéz>>>
- Gondoskodó Magyarország Program és programpontok - http://nemzetiegyseg.com/GM1.pdf megnéz>>>.

Az így szerzett alapismeretek teszik lehetővé, hogy a MAGok további ismereteket szerezzenek a saját településükön (kerületükben) elkezdett munka végzéséhez, amelyet egységében és szakterületenkénti részenként fogunk október 23-át követően megtenni a nyugati- és az ősi civilizáció részterületenkénti összehasonlításával, a települések helyzetfelmérési adatainak felhasználásán keresztül.

Az Ötvenek összejövetelén történt provokációk megelőzése, valamint a rendezvény formálissá alázódásának elkerülése érdekében az október 23-i rendezvény nem nyilvános lesz. Arra azoknak küldök meghívót, akik megismerik a „Paradigmaváltásban” és a „Gondoskodó Magyarországban” leírt gondolatokat, azokkal egyetértenek, valamint azok gyakorlati alkalmazására elkötelezettséget éreznek, és ezeknek a feltételeknek a meglétét jelzik a Halasz450405@digikabel.hu címre küldött e-mailban.

Kelt Szegeden, 2015. Magvető havának(okktóber) 10. napján.
Halász József
forrás: http://szkertekrend.hu/indexi071.html

Rovat: Törtenelmi alkotmány
Ezeket olvasta már?
Nemzetet egyesítünk 2010óta!
Szent Korona tan és eszme! A magyar értékrend alapja:
A XXI. századi nemzeti radikalizmus alapjai!
A rendszerváltás alappillérei!
Nemzetegyesítés 2010 óta:
A Magyar Szabadság Alkotmánya (rövid összefoglaló)
A Nemzetegyesítési folymathoz kapcsolódó eddig kialakult feladatok, minőségek!
Önfelszabadító Szer 2015. szeptember 9.(videó)
Egység a Történelmi Alkotmányért:Két kifejezés értelmezése
Az új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona (videó)
Halász József október 22.-én peticiót ad át az ENSZ BT-t alkotó államok budapesti nagykövetségeinek,
Az alkotmányosság helyreállításáról ( dr.Halász József )
A Szent Korona eszmeiség 5 alapelve!
Egység a Történelmi Alkotmányért: Az önfelszabadító folyamat iránymutató alapja
HAGYATÉK : MAGYAROK TÖRVÉNYE AZ ARANYBULLA (videó)
A római pápa látogatása Mátyás királynál
Bakos Batu az Apostoli Szent Koronáról, az Apostoli Magyar Királyságról és az apostol magyar királyról
NEMZETI ÉRTÉKREND - Dr. Bene Gábor előadása(videó)
Nemzetgyűlés -szervezése elindult!
Miért nem jó a 89es jogrendszer? Miért ne ahhoz térjünk vissza.
Add a Facebook-hoz facebook megosztás
Még több cikk a Történelmi alkotmány rovatból megnéz>>>
Még több cikk a Történelmi alkotmány rovatból székely-magyar rovásba

8 1 2