MAREVOSZ-lét-jog-közbiztonságot MAREVOSZ- nemzeti ellenállás

MAREVOSZ: Nemzeti ellenállás 2006 óta.
Értékrendváltáson alapuló valódi rendszerváltás keretében létrejövő kormányváltást

marevosz logó latin és rovás!

A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI

elolvasható itt megnéz>>>
Címlap
Hírek
MAREVOSZ:
(Rólunk, célok, kezdeményezések)

Történelmi alkotmány (Szent Korona eszmeiség, jogfytonosság)
EU és Globalizációs károkozások
Földvédelem
Otthonvédelem
Videók
Tulajdonosi tagozat
Archívum
Kapcsolat
írások
3. UTAS NEMZETI CIVILEK -- Brindza András rovata
Kőbányai Élő Közösség és Kanalas András
Dr. Drábik János videók
Tatár József
Vajta Dénes
multunk,hagyományunk Hagyományaink
Történelem
események
-MAREVOSZ ÖSSZEJÖVETEL február 21.-én csütörtökön 18 órától.
- „A második lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz”a székesfehérvári hét vezér est vendége február 5.-én Vesztegán Miklós
-DECEMBER ELSELJÉN FÁKLYÁS TÜNTETÉS AZ ELLENÜNK FOLYÓ KULTÚRHARC OKÁN.
videók
- A TÁNCHÁZ ÜNNEPE 2019 (videó)
- A magyar himnusztól zengett a DAC aréna Szlovákiában (videó)
- Hagyaték - Magyarok törvénye az Aranybulla(videó)
- Molnár V. József - Magyar karácsony (videó)
- Regélő fehér Táltos dobcsoport: Égi törvény
- Miért nem megoldás a migráció támogatása? - Roy Beck szemléletes előadása a bevándorlás lényegéről!
- Az önrendelkező székely falu (videó)
- SZKÍTÁNAK LENNI - Kubínyi Tamás előadása (videó)

parnereink linkjei
Fejér Szövetség
Gazdatanácsok Szövetsége (Az eredeti)
Magyarok Világszövetsége
Krisztina hotel
Nemzeti hírháló

Wass Albert Emlékoldal
Koppány csoport
Otthonvédelmi tanács
Kutasi József blogja

A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI, megnéz>>>
legfrisebb írások
-Tatár József véleménye a facebookra jellemző általában a konzervatívokat és rendszerkritikus oldalakat sújtó cenzuráról
-Az MVSZ az Európaparlamenti (EP) választás bojkottjára hív fel a Vesszen Trianon listát indító EMNP választásról való kizárása miatt.
-LMBTQ show lett a az egykoron nemzetek dalversenyeinek indult Euroviziós dalversenyből
- A székesfehérvári Hétvezér est vendége ápr.30.kedden Rajnai Miklós
-VILÁGBOTRÁNY LESZ: ÚGY NÉZ KI, HOGY A “NEMZETI” VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEM ENGEDI AZ EMNP-NEK AZ AJÁNLÁSOK ELLENŐRZÉSÉT!
- Botrány! Elkaszálták a Vesszen Trianon!-listát. Nem adják fel.
-MAREVOSZ ÖSSZEJÖVETEL május 2..-án csütörtökön 18 órától.
-A húsvét több mint vallási ünnep

Még több friss hír: megnéz>>>

marevosz, célok, kezdeményezések
Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége (MAREVOSZ) célja:
Értékrendváltáson alapuló valódi rendszerváltás keretében létrejövő kormányváltás.

-A Szent Korona eszmeiség 5 alapelve megnéz>>>
-A Magyar Szabadság Alkotmánya (rövid összefoglaló) megnéz>>>
-A XXI. századi nemzeti radikalizmus alapjai megnéz>>>
email címünk: marevosz2006@
gmail.com

Csatlakozási lehetőségek a MAREVOSZHOZ: megnéz>>>
:

Ajánljuk történelemmel, hagyományokkal és aktuális tőrténésekkel is foglakozó társoldalunk.

hírlevél,árpádsávos háttérrel
Iratkozzon fel átlag hetente küldött hírösszefoglaló szerű hírlevelünkre!

Küldjön levelet a marevosz2006@ gmail.hu címre hírlevelet kérek tárggyal vagy tartalommal!
Hírlevél

kiemelt téma árpádsávos háttérrel
1956 október 23.ka

-1956 valamint további forradalmaink, és szabadságharcaink üzenete: SZABADSÁG:
-Rácz Sándor: Kiállítás '56 - Sanyi bátyánk tárlatvezetésével!(videó)
-Lipták Béla: 1956. október 23.
-Az 1956os lyukas zászló
-Dr. Hegedűs Loránt: 1956 üdvtörténeti jelentőségű esemény volt
-2006 - videó az események 10 évfordulójára (videó)
-Rendhagyó emlékezés 1956. október 23-ára
-Pongrátz Gergely:Mit akartunk 1956.-ban?(videó)

facebook lógó
Még több friss anyagért tekintse meg regisztráció nélkül is megnézhető facebook oldalunk megnéz>>>


Oszd meg barátaddal is az oldalt!
Oldal olvasottsági számláló:
MAREVOSZ-lét-jog-közbiztonságot

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége(MAREVOSZ)- Történelmi
alkotmány ( Szent Korona eszmeiseg, jogfolytonosság)
  

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége(MAREVOSZ)- Történelmi alkotmány székely-magyar rovás
szent korna eszmeiség, jogfolytonosság székelymagyar rovásban

Az alkotmányosság helyreállításáról ( dr.Halász József )

0000-00-00 00:00:00
Ez a cikk az Alkotmány jogfolytonosságának kérdését tartalmazza. Először is tisztázni kell, hogy mit értünk Alkotmányon. A 2011-es alaptörvény előkészítéseként összehívott rendezvényeken két alkotmány-formáról beszéltek: Történeti Alkotmányról (ezeréves Alkotmányról), ami István (voltképpen Géza) óta jelenti a magyarság számára az iránymutatást, és a Történelmi Alkotmányról, amely társadalmi együttélésünk több ezer éves hagyományaink által meghatározott normáinak alapja.

Az Országgyűlés által 2011. április 25-én elfogadott Alaptörvény a Történeti Alkotmány szerint jogfolytonosságát helyreállította, hiszen annak szellemét közvetíti (legfontosabbak:megosztottság, felülről vezérlés, idegenek hatalomgyakorlásának lehetővé tétele), még akkor is, ha igaz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kiadott „Közigazgatási Szakvizsga”jegyzete 1, amely szerint ez az Alaptörvény „vegyes rendszerű alkotmány”. 

Az Alkotmány és az Alaptörvény összemosása természetesen indokolt, mivel a tényleges iránymutatást leplezni kell, hiszen ezt a Lisszaboni Szerződés 2 fogalmazza meg (2005-benmegbukott elődjének nem véletlenül volt a neve „Európai Alkotmány 3”). 

Aki tehát a Történeti Alkotmány jogfolytonosságának helyreállítását határozza meg azalkotmányosság helyreállításaként, az nyitott kaput dönget. 

Ezért az alkotmányosság jogfolytonosságának visszaállítása egyértelműen csak a Történelmi Alkotmányra vonatkozhat. 

A hatályos Alaptörvény az alkotmányossággal kapcsolatos tevékenységeket – az általános és különös szabályok különböző értelmezhetősége miatt – nem egyértelműen ítéli meg. A B) cikk (4) bekezdése megengedi a közvetlen hatalomgyakorlást – elsősorban népszavazással -, viszont a 8. cikk (3) bekezdésének a./ albekezdése kizárja a népszavazásköréből az „Alaptörvény módosítására vonatkozó kérdéseket”.Ide tartozó fordulat az Alaptörvény C) cikkének (2) bekezdése, amely az ellenállási és  ellentmondási jog (ius resistendi et contradicendi) érvényesítését teszi lehetővé erőszakos hatalomgyakorlás esetén 4. 

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Szakvizsga jegyzet - megnéz>>> 

2 Lisszaboni szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződésmódosításáról - megnéz>>>

3 Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés -megnéz>>>

4 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) hivatkozott cikkei -megnéz>>>) cikk

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.
(2) Magyarország államformája köztársaság. 
(3) A közhatalom forrása a nép.
(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.
C) cikk

(1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.

Az erőszakos fogalom meghatározása nem szerepel sem az Alaptörvényben, sem az alkotmányosság megváltoztatását büntetni rendelő Btk. cikkekben, ahol ugyancsak szerepelez a kifejezés 5. Ebből adódóan az „erőszak” értelmezése az „általánosságban elfogadott”kategóriába tartozik. Ez a nyugati civilizáció jogalkalmazási gyakorlatában a „ha akarom vemhes, ha akarom, nem vemhes” értelmezést jelenti, amire az elmúlt huszonöt évben is számos példa mutat. 

--------------------------------------------------------------------

(2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult ésköteles fellépni. 

(3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult. 

Országos népszavazás8. cikk 

(1) Legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el.  A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országosnépszavazást rendelhet el. Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésrekötelező. 

(2) Országos népszavazás tárgya az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet. 

(3) Nem lehet országos népszavazást tartani 
a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről; 
b) a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemről, illetékről,járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény tartalmáról; 
c) az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európaiparlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmáról;d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről; 
e) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről; 
f) az Országgyűlés feloszlásáról; 
g) képviselő-testület feloszlatásáról;h) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről, valamint megelőző védelmihelyzet kihirdetéséről és meghosszabbításáról; 
i) katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos kérdésről; 
j) közkegyelem gyakorlásáról. 
(4) Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, éseredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonosválaszt adott. 

5 Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása 

254. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.(2) Aki az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évigterjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) Nem büntethető az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt, akinek önkéntes elállása következtében a bűncselekmény folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza. 

Az alkotmányos rend elleni szervezkedés  

255. § (1) Aki olyan szervezetet hoz létre vagy vezet, amelynek célja, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott szervezetben részt vesz, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) Nem büntethető az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt, akinek önkéntes elállása következtében a szervezkedés folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza. 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről -megnéz>>>

----------------------------------------------------------------------------------------

Ezt azért kellett kiemelnem, mert az alkotmányosság helyreállításának megvan a jogilehetősége, de azzal úgy kell élni, hogy a jelenlegi jogrendszer szerint támadhatatlan legyen

Ennek egyetlen lehetőségét látom: az ősi civilizáció Szent Korona Értékrendjévelközvetített Történelmi Alkotmány társadalomszervezési módszerével létre kell hozniegy választási (nem politikai!) pártot, amely indul a következő országgyűlési választáson. Ennek forgatókönyvét tartalmazza a http://nemzetiegyseg.com/Demo150411vegrehajtas.pptx cím alatti anyag, amit az április 11-i, „Alkotmányos Egység!” c. konferenciára készítettem. (Ennek az anyagnak a teljes - eszmei alapot kifejtő és bizonyító - változata:http://nemzetiegyseg.com/Demo150411.pptx).

Elfogadtam Geri Tibor előzetes felkérését egy előadás tartására a konferencián. Ígéretealapján várom a hivatalos meghívást. 

Kelt Szegeden, 2015. Kikelet havának 5. napján. 
Halász József

Rovat: Törtenelmi alkotmány
Ezeket olvasta már?
Nemzetet egyesítünk 2010óta!
Szent Korona tan és eszme! A magyar értékrend alapja:
A XXI. századi nemzeti radikalizmus alapjai!
A rendszerváltás alappillérei!
Nemzetegyesítés 2010 óta:
A Magyar Szabadság Alkotmánya (rövid összefoglaló)
A Nemzetegyesítési folymathoz kapcsolódó eddig kialakult feladatok, minőségek!
Önfelszabadító Szer 2015. szeptember 9.(videó)
Egység a Történelmi Alkotmányért:Két kifejezés értelmezése
Az új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona (videó)
Halász József október 22.-én peticiót ad át az ENSZ BT-t alkotó államok budapesti nagykövetségeinek,
Az alkotmányosság helyreállításáról ( dr.Halász József )
A Szent Korona eszmeiség 5 alapelve!
Egység a Történelmi Alkotmányért: Az önfelszabadító folyamat iránymutató alapja
HAGYATÉK : MAGYAROK TÖRVÉNYE AZ ARANYBULLA (videó)
A római pápa látogatása Mátyás királynál
Bakos Batu az Apostoli Szent Koronáról, az Apostoli Magyar Királyságról és az apostol magyar királyról
Add a Facebook-hoz facebook megosztás
Még több cikk a Történelmi alkotmány rovatból megnéz>>>
Még több cikk a Történelmi alkotmány rovatból székely-magyar rovásba