MAREVOSZ-lét-jog-közbiztonságot MAREVOSZ- nemzeti ellenállás

"Ha a normálisak, a becsületesek feladják a szélmalomnak tűnő harcot, akkor kik maradnak?
A gazemberek.
MAREVOSZ

marevosz logó latin és rovás!

A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI

elolvasható itt megnéz>>>
Címlap
Kezdeményezések/Hírek
MAREVOSZ:
(Rólunk, célok, kezdeményezések)

Történelmi alkotmány (Szent Korona eszmeiség, jogfytonosság)
EU és Globalizációs károkozások
Földvédelem
Otthonvédelem
Videók
Tulajdonosi tagozat
Archívum
Kapcsolat
írások
3. UTAS NEMZETI CIVILEK -- Brindza András rovata
Bóna Mária Ilona
Kőbányai Élő Közösség és Kanalas András
Dr. Drábik János videók
Tatár József
Vajta Dénes
multunk,hagyományunk Hagyományaink
Történelem
események
-DEMONSTRÁCIÓ AZ ÖNRENDELKEZÉSÉRT-2022 febr. 12. szombat 12 óra Oktogon 13 órától vonulás a Kossuth térre
-Országos összevont demonstráció! január 15én Bpen a kényszeroltások ellen.
-Meghívó január 4. 17 óra on line előadás a nemzetegysítésről
videók
- Tatár József és Bódis Csaba beszélgetése a jelen helyzetről(videó)
- Aktualításokról Bódis Csaba és Tatár József(videó)
- Tatár József és Bódis Csaba beszélgetése az aktuális helyzetről és a lehetőségeinkről. 2022 február 8.
- 2022. 02.12 NEMZETI CIVILEK EGY RÉSDZÉNEK ÚJABB TÜNTETÉSE A DEMOKRÁCIÁNAK HAZUDOTT POLITIKAI ÉS COVID DIKTATÚRA ELLEN, VALAMINT A VALÓDI RENDSZERVÁLTÁSÉRT!! Videókkal.
- Rendszerváltók egy részének a koviddiktatúra ellen.22.02.12
- Összefoglalás a rendszerváltók civilek január 15-i demonstrációról.(videó
- Drábik János szerint kezd kicsúszni az irányítás a háttérhatalom kezéből.(videó)
- Bóna Mária Ilona: Karácsonyi ünnepkőr népszokásai 5. rész: REGŐSÉNEK, REGÖLÉS

parnereink linkjei
Fejér Szövetség
Gazdatanácsok Szövetsége (Az eredeti)
Magyarok Világszövetsége
Krisztina hotel
Nemzeti hírháló

Wass Albert Emlékoldal
Koppány csoport
Otthonvédelmi tanács
Kutasi József blogja
Kimelt témák:

orosz-ukrán konflikus. covid19 , Rendszerváltás/Nemzegyűlés, Háttérhatalom,

legrisebb írások
- Király B. Izabella szerint a magyarságba még van nemzettudta,csak ezzel visszaélnek.
- Brindza András figyelmeztetése a 89es jogrendszert visszahozni szándékozóknak.
- A koszovói helyzet bármelyik percben fegyveres konfliktussá nőheti ki magát. Figyelmezet Tatát József.
- A Szent Korona tan alapjai (video)
- Tatár József: Propagandaháború
- Az Ukrán háború kapcsán Tatár József a civil áldozatokról ír.
- NYUGODJ BÉKÉBEN JÓSKA BARÁTOM-BAJTÁRSUNK (képek,+megemlékezés)! -MOLNÁR V. JÓZSEF, A MAGYARSÁG EGYIK LEGKIVÁLÓBBJA, élt 92 évet!
- Már a 48-as12 pontot is hamisítják

Még több friss hír: megnéz>>>


marevosz, célok, kezdeményezések
Alapelvek -A Szent Korona eszmeiség 5 alapelve megnéz>>>
A 3.UTAS NEMZETI CIVILEK RENDSZERVÁLTÓ SAROKPONTJAI elolvasható itt megnéz>>>
-A történelmi alkotmány(rövid összefoglaló) megnéz>>>
-A XXI. századi nemzeti radikalizmus alapjai megnéz>>>
A VÁLSÁGOKOZÓ PÉNZURALMI GLOBALIZMUS, VALAMINT AZ ÉLET ÚTJÁT TARTALMAZÓ 3. ÚT TÖMÖR MEGHATÁROZÁSA, + A KIÚT! email címünk: marevosz2006@
gmail.com

Csatlakozási lehetőségek a MAREVOSZHOZ: megnéz>>>
:
hírlevél,árpádsávos háttérrel
Iratkozzon fel átlag hetente küldött hírösszefoglaló szerű hírlevelünkre!

Küldjön levelet a marevosz2006@ gmail.hu címre hírlevelet kérek tárggyal vagy tartalommal!
Hírlevél

kiemelt téma árpádsávos háttérrel
covid19 ,
Rendszerváltás / Nemzegyűlés,
Háttérhatalom,

-1956 valamint további forradalmaink, és szabadságharcaink üzenete: SZABADSÁG:
-Rácz Sándor: Kiállítás '56 - Sanyi bátyánk tárlatvezetésével!(videó)
-Lipták Béla: 1956. október 23.
-Az 1956os lyukas zászló
-Dr. Hegedűs Loránt: 1956 üdvtörténeti jelentőségű esemény volt
-2006 - videó az események 10 évfordulójára (videó)
-Rendhagyó emlékezés 1956. október 23-ára
-Pongrátz Gergely:Mit akartunk 1956.-ban?(videó)

Még több friss anyagért tekintse meg regisztráció nélkül is megnézhető facebook oldalunk megnéz>>>


Oszd meg barátaddal is az oldalt!
Oldal olvasottsági számláló:
MAREVOSZ-lét-jog-közbiztonságot

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége(MAREVOSZ)- Történelmi
alkotmány ( Szent Korona eszmeiseg, jogfolytonosság)
  

Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége(MAREVOSZ)- Történelmi alkotmány székely-magyar rovás
szent korna eszmeiség, jogfolytonosság székelymagyar rovásban

Szent Korona tan és eszme! A magyar értékrend alapja:

0000-00-00 00:00:00
A magyar értékrend alapja:
Tegyük tisztába az alapfogalmakat. Mi a Szent Korpona eszme és mi a tan? Mi a különbség köztük?
Mi az alkotmány és mi az alaptörvény? Melyiknek mit kell tartalmazni?
Hogyan kerülhet hatályba a történelmi alkotmány, és mi a sajátos jogrend, ami biztosítja, hogy magyar földön, magyar érdekek kerüljenek előtérbe?
A cikkből mindez kiderül!


A Szent Korona Tan a Szent Korona Eszme történelmi koronként történő alkalmazásának rendszere, vagyis:
A Szent Korona eszme meghatározza az alapot, amelyre építeni lehet és annak az alkotásnak a legfon- tosabb funkcióit, amely a társadalmi és gazdasági harmóniát biztosítja, ezért alkotmány.
A Szent Korona Tan a minden korra jellemző ismeretanyag alapján tartalmazza azt az építési tervet, amely az adott kor lehetőségei szerint valósítja meg a harmónia megteremtéséhez szükséges funkciók feltételeit, vagyis az alaptörvényt.
A részletes törvények az alaptörvény szerinti építés kivitelezésének(a funkciók feltételei biztosításának)esz- közeit határozzák meg. (Ezt itt csak a teljesség kedvéért említem.A részletes törvények egyenkénti feladata a jogrendszer egységében mutatkozik meg.)

1. A Szent Korona Eszme a magyarság szakrális, több ezer éves alap-normarendszere, amely- mint egy fé- nyes, soha nem változó erejű csillag – irány- pozíciót adott nekünk, aminek üzenete mindig is az volt, hogy a Kárpát medence mintájára kell az emberiségnek szerves egységgé szerveződnie.
A kárpát- medencei minta pedig az, hogy a különböző nemzetek saját kultúrájuknak természetes környezetet keresve települ- tek a Kárpát medence különböző részeire, így megteremtve az ökológiai-ökonómiai harmóniában megtes- tesülõ, természetes mûködésû szerves egységet.
Az itt õshonos magyarságnak az volt az isteni küldeté- se, hogy szelektálja a bevándorlókat kultúrájuk minősége szerint, annak érdekében, hogy „ ne kerülhesssen konkoly a búzába”.
Így alakult ki az államalapító és államalkotó nemzetek természetes társadalmi és gazdasági harmóniája, a közös gyökerű istenhit lelki- és szellemi irányítása alatt.
Íly módon a Kárpát-medence lényegében is teljesíti fizikai formájában megmutatkozó agy-szerepét (dr. Pap Lajos hasonlata): mintát ad a világnak az Isteni Szabályrendszer szerinti emberi élethez. Ez a küldetéstudat köszön vissza Szent László, Nagy Lajos, Mátyás király, Pázmány Péter, Werbõczy István, Bocskai István, Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos és (egyesek számára:horribile dictu) Horthy Miklós munkáiban és tevékeny- ségében. Ennek a küldetéstudatnak volt részekre lebontó, XX. századi megvalósításának terve Németh László „Kertmagyarországa”. (Ez utóbbinak azért van nagy jelentõsége, mert visszautal a XX. századra kia- lakult magyar diszharmonikus helyzetre és annak lényegére: a „hígmagyarság” eluralkodására a „mélyma- gyarság” fölött. (Szegény, magyarságában visszamaradt Vörös Péter ezt félreértve nevezte Némethet „fa- siszta fogorvosnak”.)

A Szent Korona eszme egy állandó alap-értékrendet határoz meg, amely békés,önépítő fejlődést adott min- den olyan nemzetnek, amely a magyarsággal kapcsolatba került Egyiptomtól, Mezopotámián és Ázsián át az Amerikai kontinensig.

Ezért kell a Szent Korona eszmét alkotmányi alapnak kell tekinteni, mindazokat az elemeit kiemelve, amelyek minden kor normarendszerének (alaptörvényének) kötelezõ részei voltak:

  • Az egyetemes nemzetet megtestesítő állam örök szabadsága. (Alap: Hungaria semper libera)
  • Az egyetemes nemzet átruházhatatlan tulajdon- és birtokos meghatározó joga. (Alap: Sacra Corona radix omnium possessionum)
  • Az egyetemes nemzet minden tagjának egy és ugyanazon szabadsága. (Alap: Una et eadem libertas)
  • Az egyetemes nemzet és annak tagjai biztonságát, mi szerint minden az egyetemes nemzet érdekében kell, hogy történjék. (Alap: Sub specie Sacrae Coronae)
  • Az egyetemes nemzet minden tagjának kötelessége és joga ahhoz, hogy ellenálljon és ellentmond- jon minden olyan törekvéssel szemben, amely jogainak gyakorlását csökkenti és kötelezettségei teljesítésének feltételeit korlátozza vagy gátolja. (Alap: Ius resistendi et contradiscendi)Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek (mint a magyarság legfőbb, természetes képviseleti szervének) van egyedül joga kimondani a Szent Koronán alapuló Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítását, amikor közfelkiáltással kimondja: a Szent Korona öt alapelve Magyarország alkotmánya.

2. Az Alaptörvény feladata, hogy a jelen kor ismeretanyaga szerint meghatározza az Alkotmány alapján az egyetemes nemzet (az állam), a nemzetet felépítő társadalmi csoportok és a Szent Korona tagok jogait és kötelezettségeit.

Az Alaptörvény tehát meghatározza
a./ az állam szuverenitásának biztosítékait, az ehhez szükséges feltételekkel, b./ a képviseleti rendszert, annak népakarat-kifejezõ biztosítékaival együtt,
c./ a közigazgatás rendszerét, a társadalmi ellenőrzés biztosítékait,
d./ a társadalmi csoportok alapvető jogait és kötelezettségeit, és azok állam által biztosított feltételeit,
e./ a Szent Korona tagok egyetemes és egyéni sajátosságoktól függő jogait, kötelezettségeit és azok állam- és a társadalmi csoportok által biztosított feltételeit.

Az öt feladat egymásra épül és egymással rendszerkapcsolatban áll,a Szent Korona önigazgatási elve sze- rint.
(Ez az elv fellelhető a vezetéselmélet „kétdimenziós - mátrix - irányítási elvében”, ugyanis az egyik di-menziót a Szent Korona területi - település, vármegye -, a másikat pedig a Szent Korona tagjainak egyéni jellemzői adják (vallás, származás, családi helyzet - nem, kor - és foglalkozás-hívatás). Az Alaptörvény a társadalmi- és gazdaságszervezési feladatokat egyaránt szabályozza. Az önigazgatási elv alapja a társadalmi csoportok érdeksorrendisége.

Ez azt jelenti, hogy a Szent Korona magyar hagyományokra épülő rendszere a teljes értelmében megvalósított autarkia harmónia - biztosítását jelenti.

Az önellátás elsődlegessége nemcsak gazdasági fogalom,hanem az egész társadalmat átfogó szer- vezõ erõ.
Vagyis: egy település vagy egy egyéni jegy alapján szervezõdõ társadalmi csoport lehetőségeivel mindenek előtt saját igényeit elégíti ki. Igényén felüli lehetőségeit arra használja, hogy egy másik település vagy társadalmi csoporttal értékazonosan elcserélje olyan lehetőségekre, amelyekkel õ nem (vagy nem igények szerinti mértékben) rendelkezik.
Az önigazgatásnak ez a formája része a Szent Korona eszmeiségnek, amellyel a minőségileg magasabb rendű alternatíváját adja a piacgazdaságnak.
Az állam egységének és az államigazgatásiba beépített ellenőrzési rendszernek az az alapvető feladata, hogy a társadalmi csoportok közötti termék- és szolgáltatáscserét koordinálja, a rendelkezésére álló eszközökkel.

Ezzel lehet biztosítani, hogy a Szent Korona Tan most egy olyan elemmel (Alaptörvénnyel) bővüljön, amely tisztán képviseli a Szent Korona eszmét.

Ennek az Alaptörvénynek - amelyet az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek kell közfelkiáltással elfogadnia - tartalmaznia kell minden ( alkotmányi és alaptörvényi ) alapelv biztosításának alapját adó képviseleti rendszert, amely a Szent Korona eszme önigazgatási elve szerint a következők szerint épül fel:

A Szent Korona eszme önigazgatási elve:


Alsóház: A Szent Korona területét képviseli, tehát az alsóházi képviselőket az egy - egy településen élő Szent Korona tagok választják egyéni adottságai és nem párttámogatottság alapján (a választás technikájának meghatározása a részletes törvénykezés egyik tárgya).

Felsőház: A Szent Korona tagjai egyéni jellemzőjük szerint alkotott csoportjainak (társadalmi csoportok) érdekeit képviselik.
A felsőházi képviselők csoportonkénti létszáma kifejezi azt, hogy az adott csoportnak milyen az aránya a magyar nemzeten belül.
A felsőház felépítése jelenti a visszatérést a Szent Korona eszme tisztaságához, hiszen csak azok a társadalmi csoportok képviseltetik magukat, amelyek ténylegesen részei a magyar társadalomnak (pl. „rendek” nem), ugyanakkor a tisztaság azt is jelenti, hogy csak a természetes módon államalapító és államalkotó nemzetek és vallások állíthatnak képviselőt.

Ezzel a választási alapelvvel érhetjük el azt, hogy az egyetemes magyar érdek kifejezője és képviselője legyen a Magyar Parlament.

Rovat: Törtenelmi alkotmány
Ezeket olvasta már?
Nemzetet egyesítünk 2010óta!
Szent Korona tan és eszme! A magyar értékrend alapja:
A XXI. századi nemzeti radikalizmus alapjai!
A rendszerváltás alappillérei!
Nemzetegyesítés 2010 óta:
A Magyar Szabadság Alkotmánya (rövid összefoglaló)
A Nemzetegyesítési folymathoz kapcsolódó eddig kialakult feladatok, minőségek!
Önfelszabadító Szer 2015. szeptember 9.(videó)
Egység a Történelmi Alkotmányért:Két kifejezés értelmezése
Az új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona (videó)
Halász József október 22.-én peticiót ad át az ENSZ BT-t alkotó államok budapesti nagykövetségeinek,
Az alkotmányosság helyreállításáról ( dr.Halász József )
A Szent Korona eszmeiség 5 alapelve!
Egység a Történelmi Alkotmányért: Az önfelszabadító folyamat iránymutató alapja
HAGYATÉK : MAGYAROK TÖRVÉNYE AZ ARANYBULLA (videó)
A római pápa látogatása Mátyás királynál
Bakos Batu az Apostoli Szent Koronáról, az Apostoli Magyar Királyságról és az apostol magyar királyról
NEMZETI ÉRTÉKREND - Dr. Bene Gábor előadása(videó)
Nemzetgyűlés -szervezése elindult!
Miért nem jó a 89es jogrendszer? Miért ne ahhoz térjünk vissza.
Add a Facebook-hoz facebook megosztás
Még több cikk a Történelmi alkotmány rovatból megnéz>>>
Még több cikk a Történelmi alkotmány rovatból székely-magyar rovásba

8 1 2